Mattanza

"Occhiu non vidi"

Finalista

Musicultura

XXV Ed. - 2014

Il commento di Musicultura

La filologia rielaborata ed attualizzata con eleganza ed ardimento.

Il testo

Oggi è luni, dumani marti
la me’ sorti ‘i ddà si parti
e si parti ‘i longa via
veni sorti, parra cu mia.
Veni prestu, non tardàri
dimmi comu haju a campari.

Vitti ‘na vota ‘na musca vulari
‘n coju purtava tricentu bariji.
Vitti nu ciùncu di màni e di pèdi
Supr’a n’tignusu chi tirava capiji

Occhiu non vidi e cori non doli
‘a mbìdia avi l’occhi, orba e ‘a furtuna.
Cuntra a furtuna ‘on vali ‘u sapìri.
Culu nci voli, lu sapìri ‘on giuva.